PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
donderdag 19 september 2019  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Exodus 12 vers 1 - 7

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
(Romeinen 7 vers 24)

De buurman van een predikant had een papegaai. Bij mooi weer zette de man de kooi regelmatig in de tuin. Het dier hinderde de dominee erg, want vanuit zijn studeerkamer kon hij de vogel horen praten. Het baasje van de papegaai zei vaak tegen de kromsnavel: 'O jij, ellendeling!' Dat had hij goed opgeslagen en hij kon het vele malen achter elkaar herhalen. Dát kon de predikant niet horen!Kunnen wij dat wel verdragen? Het ís toch ook zo? Paulus kwam in onze dagtekst zelf tot die uitroep: 'Ik ellendig mens!' Waarom? Omdat hij steeds probeerde niet te zondigen, maar elke keer weer in de fout ging. Hij raakte vertwijfeld. Hij werd radeloos! Hij wilde zichzelf verbeteren - en het lukte niet. Hij besefte: ik kan mijzelf niet verlossen. Daarom kwam hij tot die uitroep: 'Wie zal mij verlossen?' Hij besefte dat hij 'hulp van buitenaf' nodig had. Kijk, daarom laat God ons soms door zo'n moeilijke tijd van teleurstellingen in jezelf gaan. Dan begrijpen we des te meer dat we de Heiland en Zaligmaker nodig hebben. Dat we zonder de Heere Jezus verloren zijn, maar door Hem voor eeuwig behouden!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark
© DEARK