CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


zon opkomst Ter Apel: 05:12
zon ondergang Ter Apel: 21:47

Overdenking voor vandaag:
dinsdag 2 juni 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 13 vers 10 - 17

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
(Kolosse 2 vers 6 en 7)

Heel wat christenen stellen zich ermee tevreden dat ze weten dat hun zonden zijn vergeven. Op onze bekering volgt echter het wandelen in Christus. We horen vast met Hem verbonden te zijn en te blijven. Zo'n christelijk leven is alleen mogelijk als we op een boom lijken waarvan de wortels diep in de grond zitten. Daardoor is een boom in staat veel water op te nemen en kan hij ook harde stormen weerstaan. Als we echt in gemeenschap met de Heere Jezus leven, zien we onafgebroken naar Hem op. We strekken ons naar Hem uit. Dan ervaren we geestelijke verkwikking en nieuwe kracht. Ook als het moeilijk wordt, kunnen we ons aan Hem vasthouden. De Zaligmaker wenst dat we bevestigd worden in het geloof. Uiteindelijk brengt ons dat ertoe dat we dankbare mensen worden. We zijn dan niet alleen dankbaar dat Hij ons van onze zonden heeft bevrijd, maar we worden ook dankbaar voor alles wat Hij nu nog voor ons doet.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK