PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
woensdag 18 september 2019  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Exodus 12 vers 8 - 13

Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.
(Psalm 62 vers 9)

Drie jaar geleden deden artsen in Amerika een proef in samenwerking met de Harvard University. Zo'n honderd mensen met zware rugklachten deden eraan mee. De helft kreeg normale pijnstillers. De anderen kregen placebo's, neppillen. Dat was hun duidelijk verteld, een kwartier lang. Ook op de verpakking stond met grote letters PLACEBO. Het bleek dat ook de neppillen duidelijk werkten. - De onderzoekers vermoedden dat het contact met een arts, het praten over pijn en het er bewust mee omgaan door dagelijks een pil te slikken, al een goede uitwerking heeft. Onze God en Vader is de grote Heelmeester. We mogen altijd tot Hem gaan en ons hart voor Hem uitstorten. Dat wil zeggen: we mogen bidden. Het kan wel eens gebeuren dat je bij een medemens je verhaal kwijt wilt, maar je vindt geen geopend oor. God luistert altijd. Hij geniet ervan als Zijn kinderen bij Hem komen om hun moeilijkheden voor Hem uit te spreken. Hij neemt ze hun graag af. We kunnen onze toevlucht tot Hem nemen. Wat is het heerlijk en geruststellend om dat te weten! Het gebed is een geweldig voorrecht. Laten we dat meer gebruiken!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark
© DEARK