CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.
De conferentie van 17 t/m 24 april gaat helaas niet door vanwege corona.

Overdenking voor vandaag:
dinsdag 20 april 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Leviticus 10 vers 8 - 15

De Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis (...) Toen sprak de Heere tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.
(Jona 1 vers 17 en 2 vers 10)

Walvissen leven aan de oppervlakte van alle oceanen en wereldzeeën. Ze worden enorm groot en zwaar. De Bijbel laat in het midden wat voor vis Jona inslokte, maar zegt alleen dat het een grote vis was. In Mattheüs 12 spreekt de Heere Jezus Zelf over deze gebeurtenis. Wie dit dus in twijfel trekt, beweert daarmee tegelijk dat de Verlosser onwaarheid heeft gesproken! De Heere Jezus vergelijkt Jona's verblijf in de buik van de vis met de drie dagen die Hij Zelf in het graf zou zijn. Hij was toen eveneens onzichtbaar. Zoals Jona op het droge werd uitgespuwd, is de Heere Jezus door God opgewekt uit de dood. Hij kwam uit het graf tevoorschijn! Hij overwon de dood en het graf. Nu leeft Hij in de hemel. Ieder die Hem toebehoort, zal delen in die overwinning. We mogen ons verblijden in het eeuwige leven dat we hebben ontvangen en dat door de dood niet aangetast kan worden!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK