CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark'
PROGRAMMA 2020

CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
zaterdag 29 februari 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Koningen 13 vers 25 - 34

Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden.
(2 Samuël 1 vers 23)

In 1955 gaven Jos Claes en Gusta Schoovaerts elkaar het jawoord in de kerk van het Vlaamse Zonderschot. In diezelfde kerk werd 64 jaar later een afscheidsplechtigheid gehouden. Het koppel stierf zo goed als gelijktijdig een natuurlijke dood. De arts durfde niet te zeggen wie van hen het eerste was gegaan. Er zaten hooguit enkele seconden tussen. 'Mooier sterven kan niet', zei hun zoon Willem. Saul en Jonathan werden in hun dood ook niet gescheiden. Wel ná hun dood. Want Jonathan had God lief en werd opgenomen in het paradijs. Saul was zijn Schepper ongehoorzaam geweest en belandde in de plaats van de kwelling. Als Jos en Gusta zich beiden aan de Heere Jezus hadden overgegeven, zingen ze nu tot eer van Hem. Dan zijn ze in het volmaakte geluk. Daaraan komt geen einde. Wat heerlijk! Daar kunnen we allen komen. Hoe? Door te geloven in de Heere Jezus en voor God je zonden te belijden. Dan mag je weten: Christus stierf aan het kruis niet alleen voor de zonden, maar ook voor mijn zonden!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK