CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


zon opkomst Ter Apel: 05:08
zon ondergang Ter Apel: 21:52

Overdenking voor vandaag:
zondag 7 juni 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Markus 15 vers 33 - 47

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
(Lukas 1 vers 35)

De engel Gabriël vertelde de maagd Maria dat zij de moeder van de Zoon van God mocht worden. Hij sprak over 'dat Heilige' Dat geboren zou worden. Werkelijk, dat is onze Heiland! Hij was volmaakt heilig. Met zonde had Hij niets van doen. Wat moet het voor Hem een kwelling zijn geweest dat Hij meer dan dertig jaar omringd was door zondige mensen! Hij groeide op met kinderen en jongens die hun ouders ongehoorzaam waren, die stiekem verkeerde dingen deden en grove taal gebruikten. Hij deed niet mee. Dat maakte Hem eenzaam en onbegrepen. Op volwassen leeftijd werd dat niet eenvoudiger. Hij zag de zondige daden van anderen; het deed Hem pijn. Hij hoorde de verkeerde woorden; ze waren een kwelling. Hij kende ook alle foute gedachten en motieven; ze waren een bron van lijden. Onnoemelijk meer echter leed Hij aan het kruis. Daar nam Hij al onze zonden op Zich en werd zelfs tot zonde gemaakt, Hij, de Reine en Heilige!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK