CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
woensdag 30 september 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 22 vers 23 - 33

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
(Psalm 42 vers 6)

Vandaag twee jaar geleden zweefde een heteluchtballon bij het Duitse Bottrop door de lucht. De zes ballonvaarders genoten. Rond zes uur 's avonds botste de ballon tegen een enorme hoogspanningsmast. Hij bleef hangen op een hoogte van 75 meter. De stroom werd van de leidingen gehaald. Brandweerlui klommen naar boven. Ze zetten de mand stevig vast. De inzittenden werden abseilend veilig naar beneden gebracht. Niemand raakte gewond; enkelen waren wel erg van streek. Zouden ze God hebben geloofd voor hun verlossing? Prijzen wij Hem ervoor dat Hij ons van onze zonden heeft verlost? Dat Hij ons heeft vrijgemaakt uit de klauwen van de boze en uit de macht van de wereld? Dat Hij ons heeft bevrijd van het eeuwige oordeel? Wij allen die in de Heere Jezus geloven, hebben enorm veel reden om God de Vader te loven en te prijzen. Ook om Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, te danken. Want God heeft het plan uitgedacht en Zijn Zoon heeft het uitgevoerd. Hij gaf Zijn eigen leven op het kruis van Golgotha.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK