CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
vrijdag 17 september 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Deuteronomium 1 vers 37 - 46

Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3 vers 14 en 15)

Tijdens zijn reis door de woestijn morde het volk Israël regelmatig tegen God. Eén keer, toen de mensen hun ontevredenheid over het hemelse manna spuiden, zond God een slangenplaag. De giftige reptielen beten en vele Israëlieten stierven. Toen de overlevenden hun zonden inzagen en om medelijden smeekten, gaf God een redmiddel: de koperen slang die Mozes op een stang bevestigde. Ieder die was gebeten, maar opkeek naar de koperen slang, werd genezen en kwam niet om in het oordeel. Deze koperen slang verwijst naar de Heiland Die aan het kruis werd verhoogd. Door de blik op het kruis gericht te houden en van Christus alleen onze redding te verwachten, is ontkoming aan het oordeel mogelijk geworden. De Zoon des mensen werd verhoogd, omdat er op de aarde voor Hem geen plaats was - terwijl de hemel zich boven Hem toesloot, omdat Hij de zonden droeg. Deze Zoon des mensen is de Bron van het heil en alle redding!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK