CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
donderdag 28 oktober 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 2 Petrus 3 vers 8 - 13

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
( 1 Johannes 1 vers 9)

Een 19-jarige man uit Gennep zat achter het stuur van zijn auto. Eerder op de dag was hem een rijverbod opgelegd: hij had lachgas gebruikt. Agenten gaven hem een stopteken. Hij luisterde niet, maar ging er vol gas vandoor - door Boxmeer en over de A73 richting Nijmegen. Tijdens de achtervolging ging hij door met het inhaleren van lachgas uit een ballon. Uiteindelijk werd hij klemgereden. Hij had een groot probleem. Dit is precies wat ieder mens doet. Hij zondigt. Hij doet dat voor het oog van God, want Hij ziet alles. Toch gaat hij ermee door. Hij doet wat hij kan, om God 'it handen te blijven'. Zinloos, want iedereen komt eens voor Hem te staan. Je kunt medelijden hebben met iemand die in zo'n roes verkeert dat hij denkt God te kunnen ontlopen. De beste raad aan alle mensen is: Ga naar God toe en vertel Hem je zonden. Houd niets achter, maar belijd alles eerlijk. Wie dat doet, mag erop vertrouwen dat zijn zonden hem dan vergeven zijn. Want dat heeft God beloofd.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK