Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK"

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Welkom in "DE ARK"OVERZICHT ALLE CONFERENTIES en AANBIEDINGEN 2017
DATUM    CONFERENTIE      GASTECHTPAAR      PRIJS
04-11 maart Vriendenweek Henk & Gera Schonewille € 305
13-16 maart Vrouwenconferentie Annie Westerduin en Rita Meinema € 180
01-08 april Themaweek Dick & Merie Wolbers € 320
13-20 april Paasconferentie Jan & Willie Zeldenrust € 345
05-08 mei Israël-Themaweekend Ton & Gerda Stier € 160
08-13 mei Fiets & Ontspanmidweek Gerrit & Lennie van Koppen € 255
05-13 mei 2 bovenstaande conf. 8 dagen vol pension € 375
19-22 mei Themaweekend Gerrit Beking € 155
03-10 juni Pinksterconferentie Johan & Anneke Zijlstra € 345
19-23 juni Wandel & bemoedigings midweek Jan Hendrik & Rita Meinema Linda Ating + Jan Boelhouwers € 260
23-25 juni Themaweekend Johan & Trees Witmer € 165
19-25 juni Wandel & bemoedigingsmidweek en Thema weekend 6 dagen vol pension € 365
01-08 juli Vakantieweek 1 Streekweek Henk & Gera Schonewille € 355
08-15 juli Vakantieweek 2 Met dag uit per busje Johan & Anneke Zijlstra € 385
01-15 juli 2 Vakantieweken 14 dagen vol pension € 665
19-26 aug. Vakantieweek 3 Met dag uit per busje Piet & Ida Hollander € 385
02-09 sept. Bemoedigingsweek Henk & Gera Schonewille € 330
16-23 sept. Pastorale week Gerrit & Jannie Leuvenink € 330
02-05 okt. Vrouwenconferentie Jetty Nijveldt en Rita Meinema € 180
07-14 okt. Herfstweek Dick & Marie Wolbers € 325
16-20 okt. Themamidweek Johan & Anneke Zijlstra € 225
07-20 okt. Herfstweek en Themamidweek samen13 dagen (2 extra dagen) € 520
06-10 nov. Rust- & Toewijdingsmidweek Gert & Magda Blonk € 225
11-18 nov. Vriendenweek Gerrit & Martha Kanis € 305
06-18 nov. Rust- & Toewijdingmidweek en Vriendenweek12 dagen vol pension € 505
21-27 dec. Kerstconferentie Piet & Ida Hollander € 355
27/12 - 2/1 Oud & Nieuw Gerrit & Lennie Koppen € 355
21/12 - 2/1 Kerst + Oud & Nieuw Aanbieding samen voor : € 660