CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Bewoning met pastorale zorg in 'DE ARK'

"zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet"
Luc. 8:16

Pastorale begeleiding
Wanneer u in de omgeving van De Ark woont, is Pastorale begeleiding ook een mogelijkheid.
Met u gaan we op zoek naar Gods antwoorden op uw vragen, noden of verlies.
U kunt hiervoor bellen naar De Ark (0599-582984).
We zullen dan met u een afspraak maken voor een gesprek en/of traject.

Bewoning met Pastorale zorg in 'De Ark':
Wanneer u graag met christenen om u heen wilt wonen én u wilt de mogelijkheid tot pastorale zorg hebben én u wilt eventueel thuiszorg in de buurt hebben, én u wilt graag samen zingen, bidden en de Bijbel openen, dan kan dat in 'De Ark'. We bieden een aantal studio's aan voor permanente bewoning. Wanneer dit aansluiting vindt bij uw wensen, neem dan contact met ons op of kom vrijblijvend langs voor een gesprek en om nader kennis met ons te maken en te zien en te proeven wat De Ark is en te bieden heeft. We zien naar u uit.

De Ark als Zorghotel:
Stel , u heeft net een operatie achter de rug of u heeft een ongeluk gehad of u gaat door een periode van rouwverwerking heen, dan kan het zijn dat u genoodzaakt bent een plaats te zoeken om te kunnen herstellen, omdat dit thuis (nog) niet kan. Als u het nodig heeft om buitenshuis tot rust te komen, veel moet verwerken en daarbij pastorale ondersteuning nodig heeft etc., dan zijn daar mogelijkheden voor in De Ark. U kunt dan een kamer huren met volledige verzorging van de maaltijden. U kunt ook pastorale zorg inkopen in De Ark en eventueel noodzakelijke thuiszorg ontvangen op locatie. In veel gevallen wordt dit door uw ziektekostenverzekering vergoed. U, of iemand die uw belangen behartigt, kan contact met ons opnemen om dit alles te bespreken. Graag kijken wij, samen met u, naar wat er zoal tot de mogelijkheden behoort. Als Ark hopen wij zo een passende bijdrage te kunnen bieden die bijdraagt tot een voorspoedig herstel en een zegenrijk verblijf.

Chr. Conf. Centrum De Ark
0599-582984
info@ccc-de-ark.nl
www.ccc-de-ark.nl