Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK"

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Welkom in "DE ARK"Pastorale hulp en zorg in 'DE ARK'
en Pastoraal Centrum SARON.
"Zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet"
Lucas 8:16

Pastorale zorg in 'De Ark':
Door de samenwerking met Pastoraal Centrum Saron kunnen wij verschillende pastorale arrangementen aanbieden. We zijn dankbaar dat De Ark ook op deze manier een plaats mag zijn waar men kan en mag schuilen bij de Heer Jezus Christus. Ons gebed is dat bij mogelijke komst naar De Ark, Zijn licht mag schijnen over uzelf en over datgene wat er aan moeite en zorg speelt in uw leven.

Herstelarrangement of Rust- & Bezinningsarrangement:
U kunt bij ons terecht voor een herstelarrangement of een rust- en bezinningsarrangement. Hier, in een rustgevende omgeving, vindt u de tijd en gepaste begeleiding om weer op adem te komen. Door te kiezen voor een verblijf op onze locatie kunt u zowel lichamelijk als geestelijk tot rust komen. Van harte willen wij u helpen, versterkt en toegerust te worden vanuit Gods Woord, de Bijbel.

Pastoraal Zorg Arrangement:
Daarnaast kunt u op afspraak ook bij ons terecht voor een volledig verzorgd verblijf met pastorale begeleiding voor langere of kortere tijd.

Begeleid wonen ?
Ook dit behoort tot de mogelijkheden. U woont dan zelfstandig en ontvangt ambulant pastorale begeleiding vanuit 'De Ark'. Voor info kunt u vragen naar Jan Boelhouwers, hij is onze pastoraaltherapeut.

Chr. Conf. Centrum De Ark:
0599-582984
ccc-de-ark@solcon.nl
www.ccc-de-ark.nl ("DE ARK")
poster Pastoraal Centrum Saron:
0541-353505
info@saron.net
www.saron.net (Pastoraal Centrum Saron)