CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
maandag 26 oktober 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Samuël 8 vers 1 - 6

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. en als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
(Johannes 14 vers 2 en 3)

Elk jaar wordt bekendgemaakt waar de duurste en waar de goedkoopste huizen van het land staan. Al jaren zijn de prijzen flink aan het stijgen. Er moet vaak een enorm bedrag op tafel worden gelegd. Het is dan toch niet te begrijpen dat mensen een woning die gratis aangeboden wordt, laten schieten? De dagtekst zegt het duidelijk: er is een woning in de hemel! Wat moeten we doen om daarvoor in aanmerking te komen? Enkele verzen verder zegt de Heere Jezus: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij'. Als we Hem als Redder aannemen, ontvangen we onmiddellijk de 'sleutel' van een woning bij God. Vanaf dat moment hebben we de zekerheid dat we een eeuwige woonplaats bij Hem hebben. Voor die woningen bestaat geen wachtlijst. Het is niet nodig eerst ingeschreven te staan. Wie tot Christus gaat, wordt direct aangenomen.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK