CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
vrijdag 15 januari 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Handelingen 5 vers 7 - 11

Een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan?
(Job 14 vers 10)

Als het aardse leven voorbij is, wat dan? Aan het einde van dit leven staat de harde werkelijkheid van de dood. Er is geen ontkomen aan! Maar wat dan? Valt met zekerheid te zeggen wat er dan gaat gebeuren? De traditie beweert: 'Alles is onzeker'. De religie zegt: 'Laten we er het beste maar van hopen'. De wetenschap antwoordt: 'Het is een sprong in het duister'. Naast al deze stemmen die angst en verwarring zaaien, is de duidelijke stem van de eeuwige God te horen. Als we zekerheid willen hebben over de toekomst, moeten we naar de Bijbel luisteren. God zegt dat het 'voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt' (Hebreeën 9 vers 27). Dát komt er dus, maar ...het geldt niet voor iedereen! Wie naar de Bijbel luistert en zich persoonlijk heeft bekeerd en gebogen voor God, wordt door Hem in genade aangenomen. Die mag weten dat het oordeel dat hij verdiende, door de Heere Jezus op het kruis is gedragen. Dan is er na dit leven geen oordeel meer, maar het hoogste geluk!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK