CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Thema weekend
Thema weekend
20 - 23 maart
met Dick en Mary Wolbers
€ 177,50 p.p. all-in
Geliefde broeders en zusters,
Bij het verschijnen van het jaarboekje 2020 zijn we dankbaar dat we nog bij elkaar zijn. Hoe de toekomst eruit ziet weet alleen de Heere. Ons leven is in Zijn hand! We (ik) hopen nog een aantal conferenties in De Ark te verzorgen in 2020. Dat is ook ons gebed en hoop. Om die reden ziet u de foto waar we samen op staan. Mocht Mary bevorderd worden tot heerlijkheid dan hoop ik alleen de we(e)ken(d) te verzorgen.

Dick en Mary


Thema: "De geestelijke betekenis van de poorten in Nehemia"

De volle rijkdommen voor Israël en de gemeente worden zichtbaar tijdens deze studie. Een reis langs deze poorten is bijzonder verrijkend.