CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Vriendenweek
Vriendenweek
07 -`14 maart
met Gerrit en Lenny van Koppen
J.H.Meinema & J.C.Boelhouwers

€ 320,= p.p. all-in
Dit conferentiejaar starten we, zoals elk jaar, met de Vriendenweek onder de enthousiaste en vertrouwde leiding van Gerrit en lenny van Koppen. Een iets goedkopere week voor de "Vrienden van de Ark". U mag ook een introducß meenemen. Een week met een afwisselend programma. De dagsluitingen worden door Jan Hendrik Meinema en Jan Boelhouwers verzorgd met als thema: "Leven vanuit de ontmoeting"

Het is ons verlangen om in 2020 in de Vriendenweek van maart en november, maar ook in de Bemoedigingsweek in september dit thema als een rode draad te gebruiken voor de dagsluitingen. Kortom een week vol ontspanning en bemoediging waarin de voorbede voor het nieuwe jaar ook een belangrijk onderdeel is. Zoals u van ons gewend bent, hopen we een zangavond te houden met muzikale omlijsting en/of medewerking. Daarnaast willen we ook dit jaar weer een zendingsechtpaar of zendingsorganisatie uitnodigen zodat ons zicht verbreed en onze betrokkenheid bij de zending vergroot en versterkt zal worden.

We kunnen lang niet alle vrienden van De Ark een plaats bieden in de vriendenweek maar zij die komen zien we als een vertegenwoordiging van de achterban. Wij weten ons bijzonder gezegend met een hechte en trouwe vriendenkring, door uw gebeden en ondersteuning. We kunnen niet zonder deze betrokkenheid en hopen op deze manier uw verbondenheid als vriend van De Ark te onderhouden en te versterken. We hopen op een volle eerste week. Komt u ook?