CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Nieuws en informatie van "DE ARK"

Beste gasten en vrienden van De Ark,

               "Opdat zij die binnentreden het licht mogen zien." (naar Lucas 8:16)
Dit is de tekst die samengevat het doel van het Christelijk Conferentie Centrum De Ark weergeeft. Dit is ook ons doel - Jan Hendrik & Rita Meinema, Jan Boelhouwers, Linda Alting, de vrijwilligers, gastechtparen en bestuur - waarvoor wij ons geroepen weten ons in te zetten voor het werk dat door middel van De Ark al zo veel jaren plaats mag vinden.

Al bijna 30 jaar hebben duizenden mensen in De Ark verschillende conferenties bezocht en genoot men voor een week, midweek of weekend van de ontmoetingen, de saamhorigheid en gezelligheid, de geestelijke opbouw door het openen van de Bijbel, het samen zingen tot eer van God en zo men wenste, pastorale hulp en ondersteuning. Naast dit alles mogen we niet vergeten te wijzen op de prachtige omgeving waarin De Ark ligt.

Geestelijk huis.
Velen noemen De Ark hun tweede geestelijk huis. We krijgen zoveel blijde en dankbare reacties en bemoedigingen van u. We realiseren ons dat De Ark voor veel mensen nog de enige voorziening is waar men zich thuis voelt en nog naar toe kan gaan. U geniet van de christelijke en geestelijke sfeer, wordt opgebouwd en versterkt in het geloof. U bent blij met de ontmoetingen en contacten met geloofsgenoten uit allerlei kerk en/of kring en ervaart en beleeft de eenheid in Jezus Christus in het samen zingen en bijeen zijn rondom het geopende Woord van God.

Wonen in De Ark:
In ons visieplan zien wij ruimte voor vier of hooguit vijf woonplekken in De Ark. Er zijn heel wat mensen die eenzaam zijn en weinig of geen familie hebben die ons in de afgelopen jaren hebben benaderd met de vraag of wens of wonen in De Ark niet mogelijk is. Vroeger hadden we hiervoor geen vergunning, maar tegenwoordig kan dat. Wij bieden een geschikt appartement met eigen kookgelegenheid, douche en toiletruimte, een witgoed voorziening, toegang tot de algemene ruimten en vrije deelname aan de conferenties in De Ark. Ook is er pastorale/geestelijke begeleiding mogelijk en hulp met uw administratie e.d. Hiervoor betaalt u dan een nader vast te stellen all-in huurbedrag per maand. Hebt u hiervoor belangstelling of weet u iemand die op zoek is naar deze woonvorm en wilt u hierover meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak zodat we u breed kunnen informeren en de beschikbare woonunits en ruimten in De Ark kunnen laten zien.

Zorghotelfunctie:
Ook willen we enkele kamers beschikbaar stellen voor de opname voor enige weken tot drie maanden voor mensen die vanwege een operatie die zij ondergingen, ongeluk, een burn-out of depressiviteits- klachten niet thuis kunnen verblijven. In de reguliere zorg die nodig is, zoals de huisarts, thuiszorg, e.d. wordt dan vanuit Ter Apel voorzien, terwijl de facilitaire zorg en nodige voorzieningen worden verleend in en door De Ark. Naast het wonen in De Ark of verblijf in het Zorghotel, blijft De Ark gewoon het vertrouwde conferentiecentrum zoals voorheen.

Wij als 'Arkers' weten ons onder de zegen van de Heere en
dit bidden wij een ieder van u ook toe.

Namens het Ark Team,

Jan Hendrik en Rita Meinema