Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK"

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Welkom in "DE ARK"Nieuws en informatie van "DE ARK"

Vrienden en gasten van 'DE ARK'
2016 was een jaar waarin er veel gebeurde in "DeArk" en waarin we veel zegeningen mochten tellen. We zijn heel dankbaar dat u één of meerdere keren in "DeArk" vertoefde, of dat u in het afgelopen jaar verhinderd was, maar toch uw verbondenheid met ons op de één of andere manier tot uitdrukking bracht en in stand wil houden.
Haast alle bezoekers hebben een evaluatie formulier ingevuld en daaruit blijkt voor 99% dat een ieder het verblijf, de maaltijden, de gastechtparen, het elkaar ontmoeten, het samen optrekken en niet te vergeten de Bijbel uitleggingen, ronduit als zeer positief, opbouwend en bemoedigend heeft ervaren.
'Dit kan haast niet', zou u wellicht zeggen, maar toch is het zo. Daarom alom dankbaarheid aan God, die met "DeArk" deze mogelijkheid ook in het afgelopen jaar weer schonk en zo in veler behoefte voorzag. Heel dankbaar zijn we ook voor uw gebeden uw financiële ondersteuning. Wel bleven voor het eerst in 13 jaar de giften en het bezoekersaantal achter bij voorgaande jaren. Misschien denken velen dat, nu we met Saron samenwerken, ondersteuning niet meer nodig zou zijn, maar dit zou een misverstand zijn. Op Saron kan er veel worden gedaan vanwege veel trouwe gevers voor dit zegenrijke werk van God. Ook "DeArk" kan eenvoudig niet blijven drijven zonder dat wat de Heere door uw handen heen schenkt voor zijn werk in en door "DeArk". We geloven van harte dat God "DeArk" geeft tot eer van zijn Naam en tot op bouw en versterking van u als gelovigen uit allerlei kerk en kring. Wij vragen u dan ook om ons te blijven steunen en in vertrouwen op onze hemelse Vader met ons mee te blijven bouwen en door te ontwikkelen, zodat "DeArk" een bruikbaar en zegenrijk instrument zal mogen blijven in zijn hand voor de velen die hier binnen komen.
Wat wij met u willen delen:
  • U ontvangt het nieuwe jaarprogrammaboekje voor het komende jaar, 2017
  • U ontvangt geen giften verantwoording meer van ons zoals u dat gewend was via de Vriendenbrief aan het einde van elk jaar.
    Wilt u het graag weten? bel of mail ons, dan vragen wij het voor u op bij de boekhouding.
  • De nieuwe Vriendenbrief komt in januari 2017 uit.

Een hartelijke groet en zegenbede vanuit de verbondenheid in Christus onze Heere.

Namens alle medewerkers;

tot ziens in "DE ARK"
Jan Hendrik en Rita Meinema


Hartelijke groet vanuit De Ark,
Jan Hendrik en Rita Meinema